• Rømning af jord ved nybygning / tilbygning
  • Udgravning af grund

Jeg laver også sokkel renovering ved fugtige kældre, herunder omfangsdræn, pumpestation til drænvandet:

  • Bedre indeklima
  • Bedre salgsværdi